Gruntowy wymiennik ciepła kłodzko

Wykorzystanie gruntowego wymiennika ciepła

Każdy budynek winien posiadać akuratnie użyteczny i działający system wentylacji i ogrzewania. By jeszcze wznieść jego ergonomiczność warto włączyć w ten system gruntowy wymiennik ciepła.  Stanowi on uzupełnienie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Jest to zwyczajnie zakopany w ziemi rurociąg, przez który przepływa powietrze z wentylacji. Gruntowy wymiennik ciepła podtrzymuje się na predyspozycjach gruntu do całorocznej stabilizacji temperatury na precyzyjnie wyznaczonych głębokościach. Na głębokości około 5 metrów średnia temperatura wynosi np. około 4 stopni. Powietrze z zewnątrz w wymienniku ciepła zimą nagrzewa się początkowo zanim jeszcze dotrze do systemu wentylacji, a latem gruntowy wymiennik ciepła pełni funkcję naturalnej klimatyzacji.
sitemap