Przydomowa oczyszczalnia radlin

W jaki sposób prosperuje przydomowa oczyszczalnia?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków działa na zasadzie zwykłych procesów biologicznych, które rozkładają zabrudzenia zawarte w ściekach na proste związki mineralne, które nie są szkodliwe dla środowiska. 
Budowa oczyszczalni jest zaplanowana tak, żeby procesy zachodziły w sposób intensywny. Istnieje parę wariantów przydomowych oczyszczalni, które różnią się pomiędzy sobą zastosowaną techniką, okazałością a także stopniem oczyszczania. 
Najpierw do przydomowej oczyszczalni dopływają ścieki z kanalizacji z domku, a ciała stałe ciężkie schodzą na dół, gdzie kreują osad. Przydomowa oczyszczalnia funkcjonuje w warunkach beztlenowych, tak więc rozkłada zanieczyszczenia w wodzie, potem tłuszcze a przy tym gazy unoszą się na nawierzchni i w górnej części osadnika wyznaczają tak zwany kożuszek. Z oczyszczalni wypływają w następstwie tego ścieki klarowne, które oddawane są dodatkowemu oczyszczaniu.
sitemap